top of page

BESTÄLLNINGAR OCH DIALOG MED LAGER & LOGISTIK

Alla beställningar till Lager & Logistik sker i huvudsak via mail till nedan adress

DOKUMENT KOPPLADE TILL VERKSAMHETEN

Dessa dokument och underlag omfattas av Lager & Logistik verksamhet samt hur Produktionen och Lager & Logistik ska samverka med gemensamma underlag

Samtliga registrerade kemiartiklar godkända för verksamheten i sin helhet

Dokument för materialhantering

Dokument för materialhantering

KMA central systembas

Dokument på polska

Dokument på polska

Dokument på polska

Ramirent AB - intranät

SKYDDSRONDER

Skyddsronder ska utföras månadsvis per respektive lagerenhet eller 10 st. skyddsronder per år.

Skyddsronder rapporteras i INCY/Falcony med följande Location nummer:

 • Öst -  7400

 • Väst - 74001

 • Nord: 74002

Därutöver rapporteras Olyckor/Tillbud/Observationer direkt i Falcony/INCY även för Lager & Logistik utan fördröjning.

UNDERHÅLLSPLAN OCH UPPFÖLJNING

Lager & Logistik ska registrera sin underhållspliktiga utrustning. Exempel på detta är brandsläckare, pallställ, dieseltankar, servicebilar, truckar etc.

Syftet är b.la. att säkerställa att den utrustning som finns inom Lager & Logistik verksamhet uppfyller gällande säkerhetskrav och att underhållskicket säkerställs genom uppföljning eller besiktning.

All denna information registreras i Microsoft TEAMs (SE RSA)

QR-kod.JPG

QR-koder

QR-koder ska finnas applicerade på maskiner och verktygsväskor. QR-koden länkar till användarmanualer i digitalt format.

QR-koder beställs direkt av Lager&Logistik - Öst

Vid beställning av nya maskiner tillser Lager&Logistik att QR-koderna appliceras på utrustningen innan den skickas ut till produktionen. 

RUTINER MELLAN LAGER OCH PRODUKTIONSENHETERNA

I samband med att produktion beställer material ifrån lagret

 • Alla beställningar, även kompletteringar ska ske via upprättad beställningslista till order.rsa@ramirent.se. Alla andra typer av beställningar är att betrakta som icke giltiga. Telefonsamtal verifieras genom beställningslistan i efterhand från produktionen. Det går även bra att skriva beställningar manuellt på utskriven beställningslista, och därefter foto beställningen som skickas in till angiven e-postadress.

 

 • Innan plockarbeten påbörjas kommer lagret till produktionen att verifiera innehållet i listan genom att ringa produktionen. Produktion måste då verifiera att listan är korrekt. Inga plockarbeten kommer att påbörjas innan lagret med säkerhet vet att innehållet på plocklistan är korrekt, vilket även innebär att transporter är avhängda av produktionens godkännande innan. Verifiering kan ske via SMS till lagret om produktion inte har möjligheter att svara. När beställningslistan är fastställd kommer plockarbeten att påbörjas varvid transporter ut därefter kan ske.

 

 • Produktionen måste alltid tydligt delge vart någonstans materialet ska placeras på arbetsplatsen till lagret. Avlastningsplats, adresser, kontaktpersoner, möjlighet till avlastingshjälp från produktionen, placering av det som skall avlämnas inne från arbetsplatsen (exempelvis via google maps), information om vad som gäller på arbetsplatsen, begräsningar på arbetsplatsen etc. ska delges. Fota gärna vart material ska avlasta för att underlätta. Desto mer information lagret får, desto bättre kan lagret planera sina transporter och antalet stopp per dag.

 

I samband med att lastbilen kommer fram till arbetsplatsen

 • Om ändrade uppgifter framkommer på arbetsplatsen, vart exempelvis gods skall avlastas med anvisningar från byggets platschefs, där informationen frångår de uppgifter som chauffören erhållit ifrån RSA produktion, ska chauffören alltid verifiera innan med produktionen vart någonstans godset ska avlastas.

 

 • När godset är avlastat tar chauffören en bild på det avlastade godset, som skickas till produktionen som verifiering.

 

Vid returer som produktionen beställer till Lagret

 • Alla returer som produktion beställer till lagret ska inkludera information om upphämtningsplats, adresser, kontaktpersoner, möjlighet till lasthjälp från produktionen, placering av det som skall hämtas upp inne från arbetsplatsen (exempelvis via google maps), information om vad som gäller på arbetsplatsen, begräsningar på arbetsplatsen etc. Därtill ska alla returer inkludera foto på det material som skall hämtas upp, så att lagret kan planera inför upphämtningen. Alla beställningar hanteras till order.rsa@ramirent.se


Övrigt

 • Vid fel, önskemål, eller förbättringar mellan enheterna delges motparten snarast. 

 • Material ska i så stor utsträckning som möjligt rengöras i produktionen på beställarens bekostnad. Smörjning av kopplingar sker både i produktion och på lagret efter behov. Trasig material kasseras av både enheterna genom att märka upp materialet tydligt med tejp, samt att de trasiga materialet placeras högst upp i häckarna och på pallarna.

 • Lagret kommer att tillhandahålla ett begränsat antal standardiserade förbrukningsprodukter såsom skruv och plyfa. Vid beställningar av dessa artiklar ska projektnummer alltid anges till lagret.

 • Lagret kommer fortsättningsvis hålla med tillgängliga maskiner, som veckovis redovisas till produktionen. Använd dessa innan vi köper nytt.

bottom of page