top of page

RUTINER MELLAN LAGER OCH PRODUKTIONSENHETERNA


Vi uppdaterar rutinerna i dialogen mellan Lager och Produktionsenheterna som framförallt berör region Öst. Rutinerna finns publicerade under: LAGER & LOGISTIK | Kmaarbeten (ramirentsafeaccess.com)


Rutinerna innebär att:


RUTINER MELLAN LAGER OCH PRODUKTIONSENHETERNA


I samband med att produktion beställer material ifrån lagret

  • Alla beställningar, även kompletteringar ska ske via upprättad beställningslista till order.rsa@ramirent.se. Alla andra typer av beställningar är att betrakta som icke giltiga. Telefonsamtal verifieras genom beställningslistan i efterhand från produktionen. Det går även bra att skriva beställningar manuellt på utskriven beställningslista, och därefter foto beställningen som skickas in till angiven e-postadress.

  • Innan plockarbeten påbörjas kommer lagret till produktionen att verifiera innehållet i listan genom att ringa produktionen. Produktion måste då verifiera att listan är korrekt. Inga plockarbeten kommer att påbörjas innan lagret med säkerhet vet att innehållet på plocklistan är korrekt, vilket även innebär att transporter är avhängda av produktionens godkännande innan. Verifiering kan ske via SMS till lagret om produktion inte har möjligheter att svara. När beställningslistan är fastställd kommer plockarbeten att påbörjas varvid transporter ut därefter kan ske.

  • Produktionen måste alltid tydligt delge vart någonstans materialet ska placeras på arbetsplatsen till lagret. Avlastningsplats, adresser, kontaktpersoner, möjlighet till avlastingshjälp från produktionen, placering av det som skall avlämnas inne från arbetsplatsen (exempelvis via google maps), information om vad som gäller på arbetsplatsen, begräsningar på arbetsplatsen etc. ska delges. Fota gärna vart material ska avlasta för att underlätta. Desto mer information lagret får, desto bättre kan lagret planera sina transporter och antalet stopp per dag.

I samband med att lastbilen kommer fram till arbetsplatsen

  • Om ändrade uppgifter framkommer på arbetsplatsen, vart exempelvis gods skall avlastas med anvisningar från byggets platschefs, där informationen frångår de uppgifter som chauffören erhållit ifrån RSA produktion, ska chauffören alltid verifiera innan med produktionen vart någonstans godset ska avlastas.

  • När godset är avlastat tar chauffören en bild på det avlastade godset, som skickas till produktionen som verifiering.

Vid returer som produktionen beställer till Lagret

  • Alla returer som produktion beställer till lagret ska inkludera information om upphämtningsplats, adresser, kontaktpersoner, möjlighet till lasthjälp från produktionen, placering av det som skall hämtas upp inne från arbetsplatsen (exempelvis via google maps), information om vad som gäller på arbetsplatsen, begräsningar på arbetsplatsen etc. Därtill ska alla returer inkludera foto på det material som skall hämtas upp, så att lagret kan planera inför upphämtningen. Alla beställningar hanteras till order.rsa@ramirent.se

Övrigt

  • Vid fel, önskemål, eller förbättringar mellan enheterna delges motparten snarast.

  • Material ska i så stor utsträckning som möjligt rengöras i produktionen på beställarens bekostnad. Smörjning av kopplingar sker både i produktion och på lagret efter behov. Trasig material kasseras av både enheterna genom att märka upp materialet tydligt med tejp, samt att de trasiga materialet placeras högst upp i häckarna och på pallarna.

  • Lagret kommer att tillhandahålla ett begränsat antal standardiserade förbrukningsprodukter såsom skruv och plyfa. Vid beställningar av dessa artiklar ska projektnummer alltid anges till lagret.

  • Lagret kommer fortsättningsvis hålla med tillgängliga maskiner, som veckovis redovisas till produktionen. Använd dessa innan vi köper nytt.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page