top of page

PROJEKTUTVÄRDERING

Projektutvärdering skickar du på två sätt

  • Antingen genom att öppna en projektutvärdering via länken och därefter genom att skicka webbadressen till kunden.

  • Genom att skicka webbadressen direkt till kunden.

SKICKA PROJEKTUTVÄRDERING TILL KUNDER

Projektutvärdering sparas på Google Drive

  • Logga in på Google Drive med uppgifter.

  • Klicka på - Projektutvärderingar Ramirent Safe Access AB.

  • Välj Svar / Fråga / Sortera efter projektnamn.

TA DEL AV SKICKADE PROJEKUTVÄRDERINGAR

And: safeaccessab@gmail.com

Lös: Ramisafe24

bottom of page