top of page

Vi hjälps åt att exponera vår verksamhet och varumärke

Det är viktigt att uppmärksamma vår verksamhet för de arbeten vi utför eller att vi tillsammans syns i rätt forum. För alla gäller därför nedan i grund:


Banderoller - ska finnas uppmonterade på så många projektplatser som möjligt. Banderoller finns i standardstorlekar på Lager & Logistik region Öst att beställa från, alternativt att du pratar med din arbetsledare.


Klistermärken - Alla anställda på Ramirent Safe Access ska ha klistermärken med företagslogotyp monterade på hjälmen samt annan lämplig utrustning. Klistermärken finns i två storlekar. Prata med din arbetsledare om du saknar klistermärken.


Klistermärken med QR-kod - Alla maskiner samt verktygsväskor ska vara märkta med företagsklistermärken inkl. QR-kod. QR-koden länkar till användarmanualer för de olika maskinerna, vilket är ett av många krav för att få använda maskinen. Prata med din arbetsledare om du saknar klistermärken.


Fordon med dekaler - Alla fordon ska inkludera dekaler. Det är ett krav för att b.la. få använda fordonet och framgår av gällande fordonspolicy. Föraren ska montera dekalerna senast 1 månad efter att denne erhållit sitt fordon. Mallar för placeringar av dekaler finns på serven. Prata med din arbetsledare om du saknar dekaler eller behöver hjälp med placering.0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page