top of page

Vad gäller vid användande kring handmaskiner och annan utrustning?


Nu finns nedan text uppdaterad under: PRODUKTIONSDOKUMENT  • Behov av handmaskiner eller annan utrustning i produktionen beställs via respektive produktionsledning.


  • Produktionsledningen beställer i första hand via Lager & Logistik i respektive region. Inga maskiner får hämtas ut ifrån leverantörer eller grossister utom produktionsledningens vetskap och godkännande innan.

  • Maskiner eller annan utrustning inhyrda via moderbolaget (Ramirent AB) sker enbart i nödfall där den som hyr in maskiner eller annan utrustning ansvarar för att maskinen snarast återlämnas. Inhyrning sker efter produktionsledningens godkännande innan.

  • Vi hyr ingen utrustning under några omständigheter till underentreprenörer.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page