top of page

Vad gäller vid användande kring handmaskiner och annan utrustning?


Nu finns nedan text uppdaterad under: PRODUKTIONSDOKUMENT  • Behov av handmaskiner eller annan utrustning i produktionen beställs via respektive produktionsledning.


  • Produktionsledningen beställer i första hand via Lager & Logistik i respektive region. Inga maskiner får hämtas ut ifrån leverantörer eller grossister utom produktionsledningens vetskap och godkännande innan.

  • Maskiner eller annan utrustning inhyrda via moderbolaget (Ramirent AB) sker enbart i nödfall där den som hyr in maskiner eller annan utrustning ansvarar för att maskinen snarast återlämnas. Inhyrning sker efter produktionsledningens godkännande innan.

  • Vi hyr ingen utrustning under några omständigheter till underentreprenörer.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

STIB-revision 2024 avslutad

STIB revisionen är nu avslutad för 2024 vilken har omfattats av regionerna Stockholm, Uppsala och Göteborg. Vi är efter vissa åtgärder nu godkända i sin helhet. Fokus i revisionen har varit att säkers

Comments


bottom of page