top of page

Väderskydd blir en egen affärsenhet


Väderskydd blir en egen organisatorisk affärsenhet som kommer att ledas av Dan Engström.


Syftet är att väderskyddsenheten i mycket större utsträckning ska driva affärsenheten kommersiellt i samtliga led och därigenom båda utöka verksamhetens affärs- och kundfokus, exponering, utnyttjandegrad på produkterna, marknadsandelar samt bredda den geografiska närvaron i landet där övriga regioner inte finns närvarande.


Detta betyder att vi i större utsräckning kommer att lägga fokus på väderskydd med tillhörande produkter.


//Mathias

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page