top of page

Väderskydd blir en egen affärsenhet


Väderskydd blir en egen organisatorisk affärsenhet som kommer att ledas av Dan Engström.


Syftet är att väderskyddsenheten i mycket större utsträckning ska driva affärsenheten kommersiellt i samtliga led och därigenom båda utöka verksamhetens affärs- och kundfokus, exponering, utnyttjandegrad på produkterna, marknadsandelar samt bredda den geografiska närvaron i landet där övriga regioner inte finns närvarande.


Detta betyder att vi i större utsräckning kommer att lägga fokus på väderskydd med tillhörande produkter.


//Mathias

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

FÖRSLAGSLÅDAN

Har du kreativa idéer som kan hjälpa bolaget att bli bättre, eller andra tankar och funderingar som kan utveckla oss. Skriv i vår digitala förslagslåda: https://www.ramirentsafeaccess.com/intern-start

Vi har en MB-grupp - Läs mera!

MB-gruppen är ett fackligt stöd med kopplingar till Byggands, som utgör länken mellan yrkesarbetare och företaget. Läs mer om vilka som är bolagets MB-representanter och hur de kan stötta dig: https:/

Informationsbrev kvartal 1 – 2024

Informationsbrev kvartal 1 – 2024 Kvartal 1 – 2024 Vi har lagt det första kvartalet bakom oss och precis som vi tidigare har kommunicerat präglas byggbranschen av mycket låga byggvolymer inom framföra

Comentarios


bottom of page