top of page

Uppdateringar av KMA pågår


 

Som ett led av ökade kontroller ifrån båda Arbetsmiljöverket, STIB och våra beställare pågår just nu ett arbete med att uppdatera KMA pärmen.


1.       Dels kommer bolaget övergå i ett digitalt arbetssätt via TEAMs. Detta innebär att all projektrelaterad KMA framgent kommer att finnas tillgänglig digitalt. Detta innebär att berörda i projekten samt beställare i framtiden kommer att kunna ta del av uppdaterad KMA direkt via TEAMs. I takt med detta arbete kommer fysiska KMA-pärmar att reduceras.

 

2.       I takt med övergången till ett digitalt arbetssätt kommer yrkesarbetare i verksamheten behöva bidra till det digitaliserade arbetssättet. Primärt innebär detta att egenkontroller, besiktningsunderlag m.m. ska hanteras manuellt, precis som idag. Däremot ska alla underlag fotograferas och skickas till din Arbetsledare innan du sätter in underlagen i pärmen, alternativt att du tankar upp bilderna själv i rätt projektmapp i berört projekt.

 

Vi kommer att återkomma med mera information beträffande digitalisering.  

 

Därtill är det mycket viktigt att dimensioneringar finns upprättade i alla KMA-pärmar nu och framåt. Inklädda ställningar med sommarväv/plast samt väderskydd ska alltid vara dimensionerade, vilket ska framgå av KMA-pärmen.


Säkerställa snarast att det projekt du arbetar på innefattas av nödvändiga dimensioneringar i KMA-pärmen. Vid brister kontaktar du din Arbetsledare.

 

 

 

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

FÖRSLAGSLÅDAN

Har du kreativa idéer som kan hjälpa bolaget att bli bättre, eller andra tankar och funderingar som kan utveckla oss. Skriv i vår digitala förslagslåda: https://www.ramirentsafeaccess.com/intern-start

Vi har en MB-grupp - Läs mera!

MB-gruppen är ett fackligt stöd med kopplingar till Byggands, som utgör länken mellan yrkesarbetare och företaget. Läs mer om vilka som är bolagets MB-representanter och hur de kan stötta dig: https:/

Informationsbrev kvartal 1 – 2024

Informationsbrev kvartal 1 – 2024 Kvartal 1 – 2024 Vi har lagt det första kvartalet bakom oss och precis som vi tidigare har kommunicerat präglas byggbranschen av mycket låga byggvolymer inom framföra

Comments


bottom of page