top of page

Uppdaterade kontakt & anhörighetslistorSom ett led av det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver vi säkerställa att vi har uppdaterade uppgifter på vår egen personal men även kontaktuppgifter till deras anhöriga.


Vänligen skicka in dessa uppgifter snarast möjligt till Ann-sofie. Det går bra att antingen maila eller direkt till Ann-Sofie.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Digitalt Informationsbrev

Informationsbrev Inledning Bolaget har lanserat en digital plattform under 2023 i detta forum för att öka tillgängligheten och informationsflödet. Här delar vi viktig information om bolaget, regionern

Vår tidigare kollega Bosse Alfredsson har gått bort

Det är med stor sorg vi delar den nyheten att vår tidigare kollega och nyblivna pensionär Bosse Alfredsson gått bort, kort tid efter avslutad anställning hos oss. Låt oss stödja varandra och komma ihå

bottom of page