top of page

Uppdaterad policy gällande användande av mobiltelefoner under arbetstid. Begränsningar införs.


Bolaget har uppdaterat delar av sina policyer under sommaren. Om du inte har tillgång till verksamhetens policyer vänder du dig till din närmaste chef.


Den policy som i huvudsak omfattas av större ändringar berör bolagets telefonpolicy. Från augusti 2023 och framåt, gäller att samtlig produktionspersonal fokuserar på sina arbeten fullt ut under arbetstid, utan påverkan ifrån yttre informationsflöden såsom telefoner eller annan elektronisk utrustning. Anledningarna är flera, där b.la. observationer rapporterats om risker i arbetena när anställda i produktionen delvis haft fokus på telefonen istället för på uppenbara risker som funnits på arbetsplatsen.


Därför inför verksamheten ett telefonförbud under arbetstid vilket berör både telefoner tillhandahållna av bolaget samt privata telefoner. Även annan elektronisk utrustning berörs av förbudet.


Undantag gäller aktiviteter med direkta kopplingar till pågående arbeten. Övrigt användande av telefoner eller annan elektronisk utrustning hänvisas till raster eller efter arbetstid.


Alla frånsteg från policyn ska kommuniceras och godkännas av närmaste chef innan.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page