top of page

Uppdaterad policy gällande användande av mobiltelefoner under arbetstid. Begränsningar införs.


Bolaget har uppdaterat delar av sina policyer under sommaren. Om du inte har tillgång till verksamhetens policyer vänder du dig till din närmaste chef.


Den policy som i huvudsak omfattas av större ändringar berör bolagets telefonpolicy. Från augusti 2023 och framåt, gäller att samtlig produktionspersonal fokuserar på sina arbeten fullt ut under arbetstid, utan påverkan ifrån yttre informationsflöden såsom telefoner eller annan elektronisk utrustning. Anledningarna är flera, där b.la. observationer rapporterats om risker i arbetena när anställda i produktionen delvis haft fokus på telefonen istället för på uppenbara risker som funnits på arbetsplatsen.


Därför inför verksamheten ett telefonförbud under arbetstid vilket berör både telefoner tillhandahållna av bolaget samt privata telefoner. Även annan elektronisk utrustning berörs av förbudet.


Undantag gäller aktiviteter med direkta kopplingar till pågående arbeten. Övrigt användande av telefoner eller annan elektronisk utrustning hänvisas till raster eller efter arbetstid.


Alla frånsteg från policyn ska kommuniceras och godkännas av närmaste chef innan.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

FÖRSLAGSLÅDAN

Har du kreativa idéer som kan hjälpa bolaget att bli bättre, eller andra tankar och funderingar som kan utveckla oss. Skriv i vår digitala förslagslåda: https://www.ramirentsafeaccess.com/intern-start

Vi har en MB-grupp - Läs mera!

MB-gruppen är ett fackligt stöd med kopplingar till Byggands, som utgör länken mellan yrkesarbetare och företaget. Läs mer om vilka som är bolagets MB-representanter och hur de kan stötta dig: https:/

Informationsbrev kvartal 1 – 2024

Informationsbrev kvartal 1 – 2024 Kvartal 1 – 2024 Vi har lagt det första kvartalet bakom oss och precis som vi tidigare har kommunicerat präglas byggbranschen av mycket låga byggvolymer inom framföra

Comentarios


bottom of page