top of page

Tidsrapportering dagligen måste utföras
Det är oerhört viktigt att tidsrapporteringen dagligen redovisas i Entré för de projekt vi dagligen arbetar på.


Senast på fredagar respektive vecka måste hela veckan vara registrerad och rapporterad i sin helhet


1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page