top of page

Tidrapporter januari 2023

Glöm inte göra klart era tidrapporter för januari helst tisdag 31 januari innan Ni går hem eller senast onsdag 1 februari morgon.

Allt som ska med på lön (utlägg, friskvård mm) måste vara lönekontoret tillhanda senast 10 varje månad.

Attest tidrapporter Ska vara klart senast fredag 3 februari

Körjournaler måste jag ha senast 3 februari

//Fia

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page