top of page

Strömavbrott i Brunna - kan påverka leveransförmågan från Lager & Logistik

Det är för närvarande strömlöst i Brunna efter en brand i ett ställverk. Felavhjälpning pågår. Detta kan påverka leveransförmågan från Lager & Logistik. Håll därefter extra kontakt i samband med beställningar eller annan dialog med Lagret.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page