top of page

STIB revision pågår

Nästa vecka inleder STIB-revisionen i region Väst. Under föregående veckan besökte STIB några av våra utvalda arbetsplatser i region Nord. Jag vill uppmärksamma alla på att alltid följa montageanvisningar eller de beräkningar som följer per respektive projekt.


Se även till att vi alltid monterar enligt den metod som framgår av KMA-pärmen. Behöver vi frångå KMA-pärmen eller göra adderande. Prata med vår platsledning innan.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page