top of page

STIB-revision 2024 avslutad


STIB revisionen är nu avslutad för 2024 vilken har omfattats av regionerna Stockholm, Uppsala och Göteborg.


Vi är efter vissa åtgärder nu godkända i sin helhet. Fokus i revisionen har varit att säkerställa att vi inför alla arbeten utför en ordentlig projektering av varje ställning/väderskydd vilket b.la. inkl. dimensioneringar, KMA, riskbedömningar, att all dokumentation genomarbetas med produktionen innan arbetsstart m.m.


Därefter ligger fokus i att produktionen utför och bygger enligt upprättade dokument. Historiskt har det funnits vissa brister mellan projekteringen och produktionen i utförandemomenten, vilket även omfattande årets revision.


Det vi tar med oss är en mer tydlig projektering. En bättre överlämning till produktionen, och att produktionen säkerställer all dokumentation i takt med att vi bygger, dvs egenkontroller och annat överlämnande redovisning.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Månadsbrev - maj 2024

Månadsbrev – Ramirent Safe Access AB Månad: Maj – 2024 Inledning Marknadsläget i byggbranschen är fortsättningsvis passivt inom framförallt nyproduktion. Det uppsving som många inom branschen förutspå

Comentários


bottom of page