top of page

STIB revision 2024

Under kvartal 1 och 2 kommer vi att revideras av vår branschorganisation STIB. Revisionen sker årligen och i sedvanlig ordning är det oerhört viktigt att säkerställa att vår dokumentation i KMA-pärmen överensstämmer med samtliga moment som monterats, samt att beräkningar finns för de delar som frångår monteringsinstruktionerna.


Du som är montageledare. Ha alltid för vana att titta i KMA-pärmen och säkerställ att vi projekterar och planerar innan vi bygger, samt att nödvändiga dokument/handlingar finns upprättade i KMA-pärmen.


Revisionen kommer att äga rum på följande datum.

  • Region Väst Tisdagen 13 februari 2024, klockan 07:30-16:00  

  • Region Öst Tisdagen 20 februari 2024, klockan 07:30-16:00

  • Region Nord Tisdagen 14 maj 2024 klockan 07:30-16:00 


Vid frågor kontaktar ni Krister Eriksson: 070 393 33 66

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Digitalt Informationsbrev

Informationsbrev Inledning Bolaget har lanserat en digital plattform under 2023 i detta forum för att öka tillgängligheten och informationsflödet. Här delar vi viktig information om bolaget, regionern

Vår tidigare kollega Bosse Alfredsson har gått bort

Det är med stor sorg vi delar den nyheten att vår tidigare kollega och nyblivna pensionär Bosse Alfredsson gått bort, kort tid efter avslutad anställning hos oss. Låt oss stödja varandra och komma ihå

bottom of page