top of page

STIB - revision 2024


I februari och mars 2024 kommer vi att revideras av STIB. Precis som tidigare år kommer man att kontrollera att det som beskrivs av KMA-pärmen, också byggs på det sättet som vi redogjort för i pärmen.


Vi har revideras många gånger tidigare av STIB. Precis som alltid, är det kritiskt viktigt i alla projekt, att vi alltid har en uppdaterad KMA-pärm. Att pärmen är grunden för vad vi bygger. Att det finns kalkyler för de fall monteringsanvisningar frångås, att egenkontroller och att fakta-om-ställningen/väderskyddet finns sparade i KMA-pärmen tillsammans med övrig dokumentation.


Vi återkommer med mera information längre fram om revisionen. Och kom ihåg, att säkerhet på arbetsplatserna alltid går före allt annat!0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Digitalt Informationsbrev

Informationsbrev Inledning Bolaget har lanserat en digital plattform under 2023 i detta forum för att öka tillgängligheten och informationsflödet. Här delar vi viktig information om bolaget, regionern

Vår tidigare kollega Bosse Alfredsson har gått bort

Det är med stor sorg vi delar den nyheten att vår tidigare kollega och nyblivna pensionär Bosse Alfredsson gått bort, kort tid efter avslutad anställning hos oss. Låt oss stödja varandra och komma ihå

bottom of page