top of page

STIB revision 2023
Enligt årlig rutin kommer vi att STIB-revideras under kvartal-1 2023. Som alltid är det ytterst viktigt att vi efterlever fåra processer och rutiner samt att KMA-pärmen omfattar och beskriver de arbeten som skall utföras innan arbetena påbörjas.


Dock är det hög tid nu att verifiera och fastställa om brister föreligger i något projekt, samt säkerställa att vi har med oss all dokumentation, kalkyler m.m. på de arbetsplatser vi verkar på.


Vi vet självklart inte vilka arbetsplatser som kommer att revideras, och därför måste vi hålla hög generell standard.


Här är några viktiga datum att känna till för revisionerna:

- Region Nord - tisdag 7 februari

- Region Väst - onsdag 22 februari

- Region Öst - måndag 13 mars

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

FÖRSLAGSLÅDAN

Har du kreativa idéer som kan hjälpa bolaget att bli bättre, eller andra tankar och funderingar som kan utveckla oss. Skriv i vår digitala förslagslåda: https://www.ramirentsafeaccess.com/intern-start

Vi har en MB-grupp - Läs mera!

MB-gruppen är ett fackligt stöd med kopplingar till Byggands, som utgör länken mellan yrkesarbetare och företaget. Läs mer om vilka som är bolagets MB-representanter och hur de kan stötta dig: https:/

Informationsbrev kvartal 1 – 2024

Informationsbrev kvartal 1 – 2024 Kvartal 1 – 2024 Vi har lagt det första kvartalet bakom oss och precis som vi tidigare har kommunicerat präglas byggbranschen av mycket låga byggvolymer inom framföra

Comments


bottom of page