top of page

STIB revision 2023
Enligt årlig rutin kommer vi att STIB-revideras under kvartal-1 2023. Som alltid är det ytterst viktigt att vi efterlever fåra processer och rutiner samt att KMA-pärmen omfattar och beskriver de arbeten som skall utföras innan arbetena påbörjas.


Dock är det hög tid nu att verifiera och fastställa om brister föreligger i något projekt, samt säkerställa att vi har med oss all dokumentation, kalkyler m.m. på de arbetsplatser vi verkar på.


Vi vet självklart inte vilka arbetsplatser som kommer att revideras, och därför måste vi hålla hög generell standard.


Här är några viktiga datum att känna till för revisionerna:

- Region Nord - tisdag 7 februari

- Region Väst - onsdag 22 februari

- Region Öst - måndag 13 mars

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page