top of page

Returer av material till lagret

Produktionen och lagret är två enheter som är helt beroende av varandra. Därför kan vi betrakta dessa två enheter som en, och måste även agera därefter.

 

Just nu spenderar lagren i alla regioner omfattande tid på att sortera material ifrån produktionen. De jobbar helg för att komma ikapp, och dem som i huvudsak påverkas är produktionen då delvis det material som produktionen efterfrågar, i regel ligger någonstans och kanske i en osorterad låda/häck.

 

Produktionen är i allra högsta grad en del av flödet, och måste säkerställa i sina arbeten att materialet återgår till lagret i så bra sorterat skick som det är möjligt. Vi upplever även en tendens där vi har UE på arbetsplatser, att materialet är sämre sorterat. Här måste vi alla hjälpas åt att säkerställa hur materialet ser ut innan det skickas till lagren, så att det är bra sorterat.

 

Detta är en högst prioriterad fråga och gäller samtliga!

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Digitalt Informationsbrev

Informationsbrev Inledning Bolaget har lanserat en digital plattform under 2023 i detta forum för att öka tillgängligheten och informationsflödet. Här delar vi viktig information om bolaget, regionern

Vår tidigare kollega Bosse Alfredsson har gått bort

Det är med stor sorg vi delar den nyheten att vår tidigare kollega och nyblivna pensionär Bosse Alfredsson gått bort, kort tid efter avslutad anställning hos oss. Låt oss stödja varandra och komma ihå

bottom of page