top of page

RAPPORTERA HINDER OCH ÄTA – Ledande montörer och produktionen

Hinder pga. av förhållanden på kundens/beställarens sida eller hinder och/eller avvikelser från projekttidplanen eller avtal ska alltid rapporteras med en hindersanmälan. Avisering görs direkt till kunden/beställaren med kopia till egen arbetsledning från Ledande montör eller produktionsledningen.


Prata ihop er med er produktionsledning om osäkerhet råder för hur hinder och ÄTA ska rapporteras innan arbetena påbörjas.


Observera att anmälningar som ej finns skriftligt upprättade (muntliga) i regel ej gäller. Tillse att alla sådana anmälan upprättas skriftligen.


Läs mer under: PRODUKTIONSDOKUMENT

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page