top of page

Ramirent Safe Access AB (RSA) Säkrar Betydelsefullt Ramavtal med Stockholm Exergi

Ramirent Safe Access AB (RSA) Säkrar Betydelsefullt Ramavtal med Stockholm Exergi

 

Vi är glada att meddela att företaget nyligen har signerat ett betydelsefullt ramavtal med Stockholm Exergi (fd. Fortum Värme samägt med Stockholms stad). En ledande samhällskritisk aktör inom energisektorn. Med fokus på service och projekt kommer detta industriavtal att spela en nyckelroll i att stärka RSA:s närvaro och expertis på marknaden.

 

I samband med den kraftigt minskade orderingången inom nyproduktion har RSA strategiskt b.la. omorienterat sin verksamhet mot andra affärsområden. Att säkra detta ramavtal markerar en strategisk framgång för RSA.

 

Det nya ramavtalet, som sträcker sig över två år med möjlighet till årlig förlängning, har erhållits genom proaktivt arbete på flera organisatoriska nivåer inom RSA. Utan formell upphandling av ställningar har RSA framgångsrikt kunnat påvisa likvärdiga industriarbetsplatser som referensprojekt. Dessa referenser, tillsammans med RSA:s höga kvalitetsstandard och innovativa arbetssätt, har gjort RSA till den tredje ställningsaktören på Stockholm Exergis anläggningar.

 

Vi är glada över att kunna rapportera att avtalet förväntas vara värt mellan 10–15 MSEK årligen.

 

För ytterligare information och förfrågningar, vänligen kontakta Mathias Horvat & Peter Bergström

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

FÖRSLAGSLÅDAN

Har du kreativa idéer som kan hjälpa bolaget att bli bättre, eller andra tankar och funderingar som kan utveckla oss. Skriv i vår digitala förslagslåda: https://www.ramirentsafeaccess.com/intern-start

Vi har en MB-grupp - Läs mera!

MB-gruppen är ett fackligt stöd med kopplingar till Byggands, som utgör länken mellan yrkesarbetare och företaget. Läs mer om vilka som är bolagets MB-representanter och hur de kan stötta dig: https:/

Informationsbrev kvartal 1 – 2024

Informationsbrev kvartal 1 – 2024 Kvartal 1 – 2024 Vi har lagt det första kvartalet bakom oss och precis som vi tidigare har kommunicerat präglas byggbranschen av mycket låga byggvolymer inom framföra

Comments


bottom of page