top of page

Ramirent Safe Access AB (RSA) Säkrar Betydelsefullt Ramavtal med Stockholm Exergi

Ramirent Safe Access AB (RSA) Säkrar Betydelsefullt Ramavtal med Stockholm Exergi

 

Vi är glada att meddela att företaget nyligen har signerat ett betydelsefullt ramavtal med Stockholm Exergi (fd. Fortum Värme samägt med Stockholms stad). En ledande samhällskritisk aktör inom energisektorn. Med fokus på service och projekt kommer detta industriavtal att spela en nyckelroll i att stärka RSA:s närvaro och expertis på marknaden.

 

I samband med den kraftigt minskade orderingången inom nyproduktion har RSA strategiskt b.la. omorienterat sin verksamhet mot andra affärsområden. Att säkra detta ramavtal markerar en strategisk framgång för RSA.

 

Det nya ramavtalet, som sträcker sig över två år med möjlighet till årlig förlängning, har erhållits genom proaktivt arbete på flera organisatoriska nivåer inom RSA. Utan formell upphandling av ställningar har RSA framgångsrikt kunnat påvisa likvärdiga industriarbetsplatser som referensprojekt. Dessa referenser, tillsammans med RSA:s höga kvalitetsstandard och innovativa arbetssätt, har gjort RSA till den tredje ställningsaktören på Stockholm Exergis anläggningar.

 

Vi är glada över att kunna rapportera att avtalet förväntas vara värt mellan 10–15 MSEK årligen.

 

För ytterligare information och förfrågningar, vänligen kontakta Mathias Horvat & Peter Bergström

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

STIB-revision 2024 avslutad

STIB revisionen är nu avslutad för 2024 vilken har omfattats av regionerna Stockholm, Uppsala och Göteborg. Vi är efter vissa åtgärder nu godkända i sin helhet. Fokus i revisionen har varit att säkers

コメント


bottom of page