top of page

Projekten ansvarar för material i produktionen - ändringar från 1 januari

Bolaget måste säkerställa långsiktig användning och återanvändning av vårt ställningsmaterial över tid. Därför inför vi med start 1 januari 2024, att projekt delvis kommer att debiteras för materialkostnader som saknas vi returnerat material till lagret.


Produktionen måste ansvara för att återlämna allt material till lagret som används i projekt, samt informera till lagret om eventuella ändringar i användningen av materialet, t.ex. om material flyttas till ett annat projekt.


Alla beställningar av material, ändringar, förflyttningar eller om material går sönder, måste informeras skriftligen till lagret via: order.rsa@ramirent.se. Detta innebär att telefonbeställningar, gamla listor, tvetydliga beställningar m.m. inte ska användas alls, utan beställningarna ska vara skriftliga till rätt e-postadress med de senast uppdaterade beställningslistorna.

 

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Digitalt Informationsbrev

Informationsbrev Inledning Bolaget har lanserat en digital plattform under 2023 i detta forum för att öka tillgängligheten och informationsflödet. Här delar vi viktig information om bolaget, regionern

Vår tidigare kollega Bosse Alfredsson har gått bort

Det är med stor sorg vi delar den nyheten att vår tidigare kollega och nyblivna pensionär Bosse Alfredsson gått bort, kort tid efter avslutad anställning hos oss. Låt oss stödja varandra och komma ihå

bottom of page