top of page

Ny verksamhetsansvarig på lager & logistik i Brunna.

Vill säga välkommen till Jesper Remmelman som kommer axla rollen som verksamhetsansvarig på lagret i Brunna. Han kommer i första hand vara kontaktytan mot produktionen med transportplanering, ordermottagning och materialhantering.

Då Jesper kommer från lager & logistik samt transportlednings branschen sedan 22 år kommer han tillföra mycket kunskap och erfarenhet till bolaget. Jesper kommer också vara med i jobbet att förbättra och förfina flödet på ställningsmaterialet i lagersystem samt ute i projekt.

Tillträde fullt ut i hans nya roll kommer ske 1 juni. Tanken är att han ska introduceras under maj månad genom att åka med lastbilarna och vara med AL och PC någon eller några dagar så fort han får sitt ID06.

Dennis Larsson kommer ta rollen som arbetsledare ute på lagret med allt vad det innebär, arbetsledning, materialhantering samt kvalitet i leveranser och returer.


Frågor på detta kan ni ringa Peter Bergström 073-9401252 eller

Jesper Remmelman 072-0584640

1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page