top of page

Ny information om banderoller samt rengöring av ställningsmaterial efter utförda arbeten

Nu har vi uppdaterat information om vilka arbeten som föreligger vad berör banderoller. Där produktionen ska montera banderoller med företagetuppgifter på så många projektplatser som det är möjligt och tillåtet.


Därtill har vi förtydligat för hur vi ska agera innan demontage av ställningsmaterial, där rengöring av ställningsmaterial ej inkluderas i arbetena vilket ska bekostas av beställaren. Processen av vem som gör vad samt när har förtydligats.


Gå in och läs under Produktionsdokument # BANDEROLLER samt # RENGÖRING AV STÄLLNINGSMATERIAL EFTER UTFÖRDA ARBETEN

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page