top of page

Ny E-post till lagret i Brunna vid beställningar

Nu blir det enklare att göra beställningar till lagret i Brunna. Härefter ska samtliga beställningar utföras skriftligen vid behov av material, förbrukning eller annat som berör produktionen.


Du når Brunna lagret på: order.rsa@ramirent.se

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page