top of page

Nu finns vi på sociala medier


Vi har nu upprättat en egen kommunikationskanal på Linkedin. Här kommer vi att publicera händelser, projekt och annat till den breda publiken.


Logga in på Linkedin och följ oss du också - https://www.linkedin.com/company/ramirent-safe-access-ab/0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page