top of page

Material behov Modul

Hallå,

Med anledning av det material behov som råder av modulställning vill jag att i alla projekt skall allt överblivet material när ställningen är färdigbyggd eller etapperna är byggda köras hem oavsett hur lite material det än är.

Materialet som ligger kvar på byggena har en tendens att försvinna och glömmas bort. Därav måste vi hjälpas åt att få hem allt överblivet material, pallar, kragar, häckar.


Med vänliga hälsningar

Peter Bergström Lager & Logistikchef


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page