top of page

Månadsbrev april 2024

Månadsbrev – Ramirent Safe Access AB

Månad: April – 2024

 

Inledning

Marknadsläget i byggbranschen är fortsättningsvis mycket svårt och våra beställare fokuserar enbart på pris. Bolaget fortsätter dock att vinna intressanta projekt men det sker på bekostnad av lönsamheten, dvs lägre prissättning. Därför är det oerhört viktigt att vi är varandra behjälpliga i produktionen, att vi är medvetna om vad som måste produceras dagligen i varje enskilt projekt, samt att vi rapporterar hinder eller avsteg och kommunicerar sådan information varje dag till närmaste chef.

 

Pga. det rådande affärsläget har bolaget gjort betydande omorganiseringar under inledningen av 2024. Den nya organisationen trädde i kraft 1a maj.

 

Regionerna: händelser i månaden

 

Mälardalen

Under den senaste månaden har vi säkrat flertalet projektkontrakt. Det mest betydande av dessa är Örtuglandet åt EBAB samt Fridnässkolan åt Byggmäster. Trots dessa framgångar fortsätter marknaden att vara avvaktande. Orderingången var dock något högre i april jämfört med mars. Av de erhållna projekten utgör fördelningen mellan nyproduktion och ROT cirka 50 procent vardera. Vi fortsätter att bearbeta både befintliga och nya kunder framåt.

 

Väst

Trots omfattande affärsdrivande arbeten (säljarbeten) säkrade vi ett färre antalet kontrakt i regionen. Marknaden utgör i huvudsak ROT-projekt i regionen och osäkerheten på marknaden är bestående sedan tidigare.

 

Väderskydd

Under månaden lämnade vi anbud på flertalet projekt i flera delar av landet. Merparten av projekten utgör ROT-projekt, och flera samverkansprojekt sker tillsammans med ställningsdivisionerna. Trots de utmaningar som marknaden omfattas av fortsätter vi att räkna på projekt både bland nya och befintliga kunder.

 

Glöm inte bort att följa oss på sociala medier där vi b.la. visar upp några av våra projekt. Ni hittar mer information under: https://www.linkedin.com/company/ramirent-safe-access-ab/ 

 

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

 

Under månaden har vi fem inrapporterade händelser, två observationer, två tillbud samt en olycka.

Olyckan berör en UE som fastnade med fingret i repet i samband med arbeten och klämde fingret. Mycket viktigt att vi ökar vår aktsamhet i arbetena, minskad stressen samt fokuserar på arbetsmomenten som vi utför. Glöm inte att använda rätt skyddsutrustning.

 

Vi har haft ett tillbud under månaden som vi även vill belysa:

Inrapporterat: I samband med en skyddsrond upptäcktes att oklar person tagit bort förankringarna på ställningen, som både var intäkt med vinterväv samt att hissar finns förankrade i ställningen.

Åtgärd: BAS-U informerades. Ställningen stänges av. En ny egenkontroll upprättades varvid ställningen därefter kunde återtas i bruk av BAS-U.

 

Lagret

Vi har fortsättningsvis mycket hög utnyttjandegrad på Allround-material, och relativt gott om ram-material på alla lager tillgängligt.

Önskvärt från lagret är att produktionen i större utsträckning ersätter och bygga med ram-material istället för Allround förutsatt att det är görbart, samt att vi försöker att addera nya projekt som i större utsträckning innehåller mer ram-material.

 

Annat ifrån bolaget

Just nu sker ett omfattande arbete med att digitalisera KMA-pärmarna. Detta innebär att vi under året helt kommer att övergå till digitala KMA-pärmar, utom på de projekt där kunderna kräver papperspärmar.

Detta innebär att produktionen inom snar framtid kommer att kunna ta del av KMA helt digitalt, men även få ritningar, dokument, bottnignscheman m.m. tillgängliga via era telefoner.


Vi vill även uppmärksamma produktionen om att vi söker fler Ledande montörer. Har du känningar om potentiella framtida kollegor som kvalar in som Ledande montörer i Mälardalen/Stockholm. Tveka inte att prata med din närmaste chef.

 

Kollegor som vi särskilt vill uppmärksamma i månaden

Födelsedagar under månaden som varit:


·        Usko Riihinen fyller år 21/4

·        Johnie Holmström fyller år 15/4

·        Dennis Larsson fyller år 19/4

·        Marius Bejat fyller år 17/4

·        Anna-Karin Fontander fyller år 19/4

·        Magnus Johansson fyller år 28/4

·        Johan Kjellekvist fyller år 27/4

·        Montassar Ben Hassine fyller år 25/4

·        Tony Thelin fyller år 26/4

·        Viggo Skoow fyller år 16/4

 

 

Övrig information

MB-gruppen är ett fackligt stöd med kopplingar till Byggands och som utgör länken mellan yrkesarbetare och företaget. Du kan alltid vända dig till MB-gruppen om du har frågor om din anställning. Mer information på www.ramirentsafeaccess.com – Logga in / Startsida intranät.

 

·       Ny lön from 2024-05-01 för yrkesarbetare utbetalas på junilönen pga. släpande löner.

·       Överskjutande semesterdagar och ATK kommer att utbetalas på majlönen.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Säkerhetsvecka .22

Vecka 22 kommer hela Ramirent med dotterbolag att ha säkerhetsvecka. Det kommer vara mer fokus på kontroller, inrapporteringar och arbeten kopplade till säkerhet i sin helhet.

FÖRSLAGSLÅDAN

Har du kreativa idéer som kan hjälpa bolaget att bli bättre, eller andra tankar och funderingar som kan utveckla oss. Skriv i vår digitala förslagslåda: https://www.ramirentsafeaccess.com/intern-start

Vi har en MB-grupp - Läs mera!

MB-gruppen är ett fackligt stöd med kopplingar till Byggands, som utgör länken mellan yrkesarbetare och företaget. Läs mer om vilka som är bolagets MB-representanter och hur de kan stötta dig: https:/

Comments


bottom of page