top of page

Märk upp handmaskiner


Vi har fortfarnade flera handmaskiner som bolaget äger, vilka fortfarande inte är märkta med verksamhetens logotyp. Dessa maskiner är dyra och vi har onödig omsättning på maskiner som inte bara går sönder. B.la. av den anledningen är det oerhört viktigt att vi märket upp både maskiner och förvaringslådor med vår logotyp. Även QR-koder med instruktioner ska sitta på lådorna.

 

Klistermärken och QR-koder erhåller ni ifrån lagret i Brunna. Se er omkring i er maskinpark och tillse att klistermärken och QR-koder finns applicerade snarast!


De maskiner som saknar klistermärken anmäler ni snarast till er närmaste chef, som därefter tillser att applicering av klistermärken sker snarast.


 

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Digitalt Informationsbrev

Informationsbrev Inledning Bolaget har lanserat en digital plattform under 2023 i detta forum för att öka tillgängligheten och informationsflödet. Här delar vi viktig information om bolaget, regionern

Vår tidigare kollega Bosse Alfredsson har gått bort

Det är med stor sorg vi delar den nyheten att vår tidigare kollega och nyblivna pensionär Bosse Alfredsson gått bort, kort tid efter avslutad anställning hos oss. Låt oss stödja varandra och komma ihå

bottom of page