top of page

Koppla rätt, lasta rätt - tillbud


Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med lyft, avspärrningar och kopplingar har vi tagit fram bifogat dokument. Underlaget har publicerats på vår hemsida tillgängliga för samtliga.


Klicka in på länkarna nedan och ta del av den förtydligade rutinen:


https://www.ramirentsafeaccess.com/maskininformation - Länkknapp - Koppla rätt lyft säkert0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Digitalt Informationsbrev

Informationsbrev Inledning Bolaget har lanserat en digital plattform under 2023 i detta forum för att öka tillgängligheten och informationsflödet. Här delar vi viktig information om bolaget, regionern

Vår tidigare kollega Bosse Alfredsson har gått bort

Det är med stor sorg vi delar den nyheten att vår tidigare kollega och nyblivna pensionär Bosse Alfredsson gått bort, kort tid efter avslutad anställning hos oss. Låt oss stödja varandra och komma ihå

bottom of page