top of page

KMA - tillbud & observationer i verksamhetenVarje månad sammanställer bolaget de samtliga observationer, tillbud och olyckor som inträffar på de arbetsplatser vi verkar på. KMA är ett ständigt och systematiskt arbete som delvis syftar till förebyggande åtgärder för att förhindra att ett tillbud eller olycka sker.


Därför är det ytterst viktigt att vi hjälps åt på arbetsplatser genom att återkoppla händelser som skulle kunna leda till en olycka eller tillbud. Ser du någonting av fara, återkopplar du alltid till din arbetsledare eller montageledare som därigenom tillser att informationen registreras i vårt KMA-system. Vår arbetsledare eller montageledare kommer därefter kommunicera med BAS-U som får till uppgift att åtgärda den observerade faran.


Vi arbetar alltid med fokus på säkerhet. Känns situationen obehaglig eller farlig, kommunicera alltid med din arbetsledare eller montageledare innan du påbörjar några arbeten.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page