top of page

KMA - tillbud & observationer i verksamhetenVarje månad sammanställer bolaget de samtliga observationer, tillbud och olyckor som inträffar på de arbetsplatser vi verkar på. KMA är ett ständigt och systematiskt arbete som delvis syftar till förebyggande åtgärder för att förhindra att ett tillbud eller olycka sker.


Därför är det ytterst viktigt att vi hjälps åt på arbetsplatser genom att återkoppla händelser som skulle kunna leda till en olycka eller tillbud. Ser du någonting av fara, återkopplar du alltid till din arbetsledare eller montageledare som därigenom tillser att informationen registreras i vårt KMA-system. Vår arbetsledare eller montageledare kommer därefter kommunicera med BAS-U som får till uppgift att åtgärda den observerade faran.


Vi arbetar alltid med fokus på säkerhet. Känns situationen obehaglig eller farlig, kommunicera alltid med din arbetsledare eller montageledare innan du påbörjar några arbeten.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

FÖRSLAGSLÅDAN

Har du kreativa idéer som kan hjälpa bolaget att bli bättre, eller andra tankar och funderingar som kan utveckla oss. Skriv i vår digitala förslagslåda: https://www.ramirentsafeaccess.com/intern-start

Vi har en MB-grupp - Läs mera!

MB-gruppen är ett fackligt stöd med kopplingar till Byggands, som utgör länken mellan yrkesarbetare och företaget. Läs mer om vilka som är bolagets MB-representanter och hur de kan stötta dig: https:/

Informationsbrev kvartal 1 – 2024

Informationsbrev kvartal 1 – 2024 Kvartal 1 – 2024 Vi har lagt det första kvartalet bakom oss och precis som vi tidigare har kommunicerat präglas byggbranschen av mycket låga byggvolymer inom framföra

Comments


bottom of page