top of page

Innan vi övertar bygghissar från Ramirent Hiss, ska alltid ett samverkansdokument signeras innan

RSA använder bygghissar via Ramirent hissavd. på flera projekt. Nu och framåt gäller att ett samverkansdokument innan ska signeras av RSA och Ramirent Hiss, innan hissarna övertas av RSA från Ramirent Hiss.


För att RSA ska överta hissarna måste vissa processer och rutiner efterlevas. För att förenkla och förtydliga dessa rutiner har ett dokument upprättats. Dokumentet ska efter signering placeras i KMA-pärmen. Ledande montör tillser att processerna och rutinerna efterlevs på varje enskild arbetsplats.


Dokumetet ligger på serven under (G:\Ramirent Safe Access\Produktion & Projekt\Mallar och dokumentation - till produktionen)

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page