top of page

Inhyrt material från Ramirent och andra uthyrare - fokus är snarast återlämning!Bolaget har månadsvis en viss mängd inhyrt material både från moderbolaget samt andra aktörer som främst avser ställnings/väderskyddsmaterial.


Oberoende av om vi hyr in materialet ifrån moderbolaget (Ramirent) eller extern aktör, ingår vi ett avtal som innebär att uthyraren kommer att debitera oss en månadshyra fram till dess att artiklarna är återlämnade. Detta gäller oaktat nivå på eventuella rabatter.


Vi ska som grundregel inte hyra in någonting alls. Däremot om vi måste göra undantag och efter godkännande från Projekt- eller Arbetschefer i samråd med Lager & Logistik, kan undantag ske. Grundregeln är att det inhyrda materialet belastar berört och specifikt projekt.


Fokus därefter är att säkerställa att artiklarna snarast återlämnas så att hyrestiden minimeras. Den som hyr artiklarna ansvarar ytterst för att artiklarna återlämnas. Säkerställ att du får kvittens för din återlämning.


Se er om innan ni går på semester om det finns artiklar/produkter/material i er omgivning som snarast kan återlämnas, så slipper de stå oanvända över sommaren med en pågående hyresdebitering.
0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Månadsbrev april 2024

Månadsbrev – Ramirent Safe Access AB Månad: April – 2024 Inledning Marknadsläget i byggbranschen är fortsättningsvis mycket svårt och våra beställare fokuserar enbart på pris. Bolaget fortsätter dock

Säkerhetsvecka .22

Vecka 22 kommer hela Ramirent med dotterbolag att ha säkerhetsvecka. Det kommer vara mer fokus på kontroller, inrapporteringar och arbeten kopplade till säkerhet i sin helhet.

FÖRSLAGSLÅDAN

Har du kreativa idéer som kan hjälpa bolaget att bli bättre, eller andra tankar och funderingar som kan utveckla oss. Skriv i vår digitala förslagslåda: https://www.ramirentsafeaccess.com/intern-start

Comments


bottom of page