top of page

Inhyrt material från Ramirent och andra uthyrare - fokus är snarast återlämning!Bolaget har månadsvis en viss mängd inhyrt material både från moderbolaget samt andra aktörer som främst avser ställnings/väderskyddsmaterial.


Oberoende av om vi hyr in materialet ifrån moderbolaget (Ramirent) eller extern aktör, ingår vi ett avtal som innebär att uthyraren kommer att debitera oss en månadshyra fram till dess att artiklarna är återlämnade. Detta gäller oaktat nivå på eventuella rabatter.


Vi ska som grundregel inte hyra in någonting alls. Däremot om vi måste göra undantag och efter godkännande från Projekt- eller Arbetschefer i samråd med Lager & Logistik, kan undantag ske. Grundregeln är att det inhyrda materialet belastar berört och specifikt projekt.


Fokus därefter är att säkerställa att artiklarna snarast återlämnas så att hyrestiden minimeras. Den som hyr artiklarna ansvarar ytterst för att artiklarna återlämnas. Säkerställ att du får kvittens för din återlämning.


Se er om innan ni går på semester om det finns artiklar/produkter/material i er omgivning som snarast kan återlämnas, så slipper de stå oanvända över sommaren med en pågående hyresdebitering.
0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page