top of page

Informationsbrev kvartal 1 – 2024

Informationsbrev kvartal 1 – 2024

 

Kvartal 1 – 2024

Vi har lagt det första kvartalet bakom oss och precis som vi tidigare har kommunicerat präglas byggbranschen av mycket låga byggvolymer inom framförallt nyproduktion. Effekterna av inbromsningen har b.la. inneburit sänka priser inom övriga branschsegment som vi arbetar inom, samtidigt som kostnaderna för att driva produktionen har ökat. Exempel på ökade kostnader är transporttjänster, inhyrning av arbetskraft, personalkostnader samt materialkostnader. Detta innebär att både produktionen och lagret i samråd måste arbeta effektivare för att projekten ska vara lönsamma.

 

Därför står bolaget fast vid att inga projekt vare sig ska eller får påbörjas utan att de som arbetar i projekten, har alla förutsättningarna klara för sig och är medvetna och produktionsmålen innan.

 

Det har varit nödvändigt för bolaget att anpassa organisationen till de ändrade marknadsutsikterna. Vi har vidtagit åtgärder genom att b.la. anpassa vissa regioner till de minskade produktionsvolymerna, samt att vi har omorganiserat bland tjänstemännen, där syftet har varit att fler projektledare/arbetsledare ska finnas mer tillgängliga nära produktionen och våra beställare. Detta har resulterat i b.la. en minskning av antalet verksamma tjänstemän. Dessutom har vi sammanfogat de tidigare regionerna Öst och Nord till en ny storregionen - Mälardalen, som leds av Arbetschef Kenny Nyberg.

 

Trotts generella nedgångar inom byggbranschen har bolaget förmått att driva ett framgångsrikt försäljningsarbete. Vi har under årets första kvartal en orderingång som överträffar föregående års motsvarande period.

Inledningsvis under kvartalet har vi påbörjat flera både större och strategiska projekt, även om den generella uppfattningen om marknaden består av små eller medelstora projekt och där prispressen är mycket omfattande. Exempel på projekt som påbörjats under kvartal 1 är Avicii Arena/Globen, som består av omfattande ställningsarbeten både på läktarsektionerna och undertaksektionerna. Projekt Zinko i Stockholm består av både fasadställningar och väderskydd, samt Södersjukhuset i Stockholm består av fasadställningar på flera hus i flera etapper. Dessutom har vi ökat våra arbeten på befintliga industriprojekt samtidigt som vi har lyckats addera nya beställare inom industrin, nu senast med Stockholm Exergi.

 

Vi publicerar information om pågående projekt i sociala medier. Följ gärna dessa på: https://www.linkedin.com/company/ramirent-safe-access-ab/ 

 

2024 – framtidsutsikter

Marknadsutsikterna i Byggbranschen förväntas bestå under en längre period framåt utan större förändringar. En effekt av nuvarande branschklimat som vi tydligt märker av, är ökade krav på skriftlig dokumentation i produktionen. Våra beställare har ändrat sina arbetsrutiner där de i större utsträckning fokuserar på pengar och skriftliga verifieringar av utförda arbeten. Detta skapar mer friktion i produktionen med framförallt ökade krav på alla verksamma i produktion säkerställer att det finns en skriftlig beställning av arbeten/ÄTA innan vi utför några arbeten.

 

Bolaget bedriver just nu arbeten med att digitalisera KMA. Detta kommer resultera i att alla fysiska KMA-pärmar över tid kommer att fasas ut och istället ersättas av digitala lösningar. Arbetet förväntas pågå under större delen av året. Prata gärna med din närmaste chef om övergången för detta arbete samt hur detta kan påverka dig.

 

För att företag generellt ska kunna verka är det nödvändigt att de är lönsamma. Just nu befinner sig byggbranschen i ett mycket svårt läge, vilket påverkar oss i allra högsta grad. Av den anledningen är det oerhört viktigt att alla i bolaget, oberoende av funktioner eller roll, är varandra behjälpliga på bästa möjliga sätt.

För att nå lönsamhet i projekt är det en förutsättning att vi presterar enligt gällande kalkyler eller att vi överträffar kalkylerna. Men detta bygger självklart på att produktionen är medvetna om vad som måste presteras dagligen. Är du inte medveten om de dagliga produktionsmålen ser du till att informera dig omgående av vad dessa mål består i. Av samma anledning behöver produktionen även ha kännedom om antalet kalkylerade transporter mellan projektplatsen och lagret per projekt.

 

Vi gör alla ett bra jobb i verksamheten, och vi uppskattar alla kollegors engagemang och motivation. Däremot är det viktigt att vi utvecklas och anpassar oss till förändringarna på marknaden. Se därför till att planera dina arbeten väl och informera dig om projektmålen och förutsättningarna innan. Utför enbart ÄTA-arbeten efter skriftlig beställning och se till att arbeta smartare, inte hårdare. Och kom ihåg, att förändringar kan ta tid, men de måste göras och vi måste gör det allihopa tillsammans!

 

//Mathias Horvat

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Månadsbrev april 2024

Månadsbrev – Ramirent Safe Access AB Månad: April – 2024 Inledning Marknadsläget i byggbranschen är fortsättningsvis mycket svårt och våra beställare fokuserar enbart på pris. Bolaget fortsätter dock

Säkerhetsvecka .22

Vecka 22 kommer hela Ramirent med dotterbolag att ha säkerhetsvecka. Det kommer vara mer fokus på kontroller, inrapporteringar och arbeten kopplade till säkerhet i sin helhet.

FÖRSLAGSLÅDAN

Har du kreativa idéer som kan hjälpa bolaget att bli bättre, eller andra tankar och funderingar som kan utveckla oss. Skriv i vår digitala förslagslåda: https://www.ramirentsafeaccess.com/intern-start

Comments


bottom of page