top of page

Information om semester och arbetstidsförkortning

Efter lön i april kommer jag (Ann Sofie) att lägga ut intjänad semester och arbetstidsförkortning. Ni kan därför inte registrera det förrän jag meddelar, skulle tro efter den 15 april.


Självklart så kan ni börja utnyttja intjänad semester och arbetstidsförkortning from 1 april men alltså inte tidrapportera det direkt. Överskjutande arbetstidsförkortning och semester utbetalas i vanlig ordning på majlönen.


Dvs den arbetstidsförkortningen ni har kvar per den 2023-03-31 och de överskjutande dagarna som ni inte har rätt att spara när det gäller semestern. Har man dessutom dagar kvar på sparår 5 så utbetalas de.


Har man semesterrätt 25 så får man spara 5 dgr i 5 år och har man semesterrätt 30 dgr så får man spara 10 dgr i 5 år.


Alla tidrapporter för mars måste vara klara helst fredag 31 mars innan man går hem men absolut senast måndag 3 april kl.8,00


Frågor så maila mig gärna J

Mail: ann-sofie.skyllner@ramirent.se

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page