top of page

Hissolycka i Stockholm

Som de flesta redan känner till via rapporteringar i media, har en bygghiss under gårdagen rasat cirka 20 meter på en byggarbetsplats i ett bostadsområde i Sundbyberg utanför Stockholm. Tyvärr har det även framkommit att personerna som befann sig i hisskorgen har omkommit. Orsaken till händelsen är ännu okänd och en utredning har startats. Åklagaren meddelar även att en förundersökning rubricerad som arbetsmiljöbrott innefattande av vållande till annans död och grovt brott har startat.

 

Ramirent eller någon koppling därtill är inte inblandade i olyckan, men självfallet berörs vi alla oerhört när något sådant här mycket tragiskt inträffar i vår bransch. Jag vill därför uppmana till er alla, att aldrig i någon omfattning kompromissa säkerheten på något vis. Säkerheten måste alltid prioriteras i alla lägen och att vi kontinuerligt gör riskbedömningar som grundar sig på respektive projekt.

 

Jag vill även påminna om att bolaget har en upprättad rutin om en arbetsplatsolycka skulle inträffa. Denna finner ni alltid under kapitel.1 i KMA-pärmen som standard. Det är oerhört viktigt att vi agerar enligt dessa rutiner, samt att vi i händelse av en olycka även gör noteringar i listan när tillfälle ges. Därför är det bra att till och från läser igenom listan och säkerställa att ni vet hur ni ska agera i en situation, samt hur ansvaren är uppdelade i listan.

 

//Mathias

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Digitalt Informationsbrev

Informationsbrev Inledning Bolaget har lanserat en digital plattform under 2023 i detta forum för att öka tillgängligheten och informationsflödet. Här delar vi viktig information om bolaget, regionern

Vår tidigare kollega Bosse Alfredsson har gått bort

Det är med stor sorg vi delar den nyheten att vår tidigare kollega och nyblivna pensionär Bosse Alfredsson gått bort, kort tid efter avslutad anställning hos oss. Låt oss stödja varandra och komma ihå

bottom of page