top of page

Great place to work - medarbetarundersökning


Hej,


Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen


Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från survey@greatplacetoworkfrance.com. Om du inte har ett personligt Ramirent-e-postmeddelande får du en unik URL-länk för ditt svar från din chef eller lokala HR-avdelning.


Vi uppmanar alla med så stort engagemang som möjligt att delta i undersökningen.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

Det är oerhört viktigt att vi visar upp och exponerar vårt varumärke på projekt. Se till att alltid hänga upp banderoller med företagets logotyp när det är möjligt. Här kommer ett exempel ifrån Kvargä

bottom of page