top of page

Frånvaro eller semestertider

Vi närmar oss sommaren och flera börjar planera sin sommar. Jag vill därför påminna om att frånvaro eller ledighet ska godkännas av närmaste chef innan. Anmälan om frånvaro eller ledighet ska ske med god framförhållning innan.

All form av ledighet ska alltid anmälas skriftligen. Blankett för detta hittar ni under LOGGA IN (startsida) | Kmaarbeten (ramirentsafeaccess.com) - rubrik: FRÅNVARO ELLER SEMESTER
0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page