top of page

FORA - Större möjlighet till avkastning på tjänstepensionen

I år sker förbättringar för dig som är arbetare och tjänar in pengar till tjänstepension Avtalspension SAF-LO.


Din arbetsgivare börjar under 2024 att rapportera in löner till Fora en gång per månad, i stället för en gång per år. Med lönerapportering och överföring av pensionspremier varje månad ökar möjligheten till avkastning över tid.


Läs mer om din tjänstepension på fora.se/privat


• Första månadsöverföringen görs så snart din arbetsgivare rapporterat in din lön och betalat in premierna.


• På Mina sidor på fora.se kan du därefter se vilken lön som rapporterats in varje månad och hur mycket pengar som Fora fört över till ditt pensionsbolag

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Digitalt Informationsbrev

Informationsbrev Inledning Bolaget har lanserat en digital plattform under 2023 i detta forum för att öka tillgängligheten och informationsflödet. Här delar vi viktig information om bolaget, regionern

Vår tidigare kollega Bosse Alfredsson har gått bort

Det är med stor sorg vi delar den nyheten att vår tidigare kollega och nyblivna pensionär Bosse Alfredsson gått bort, kort tid efter avslutad anställning hos oss. Låt oss stödja varandra och komma ihå

bottom of page