top of page

FORA - Större möjlighet till avkastning på tjänstepensionen

I år sker förbättringar för dig som är arbetare och tjänar in pengar till tjänstepension Avtalspension SAF-LO.


Din arbetsgivare börjar under 2024 att rapportera in löner till Fora en gång per månad, i stället för en gång per år. Med lönerapportering och överföring av pensionspremier varje månad ökar möjligheten till avkastning över tid.


Läs mer om din tjänstepension på fora.se/privat


• Första månadsöverföringen görs så snart din arbetsgivare rapporterat in din lön och betalat in premierna.


• På Mina sidor på fora.se kan du därefter se vilken lön som rapporterats in varje månad och hur mycket pengar som Fora fört över till ditt pensionsbolag

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

STIB-revision 2024 avslutad

STIB revisionen är nu avslutad för 2024 vilken har omfattats av regionerna Stockholm, Uppsala och Göteborg. Vi är efter vissa åtgärder nu godkända i sin helhet. Fokus i revisionen har varit att säkers

Commentaires


bottom of page