top of page

Fallskydd & Räddning - uppdaterad information

Uppdaterad information om personligt fallskydd och räddningsutrustning finns nu tillgängligt under: https://www.ramirentsafeaccess.com/maskininformation


Vi rekommenderar alla att ta del av dokument - Generell information om användande av fallskyddsutrustning som gäller inom verksamheten. Här beskriver vi generellt hur vi tillämpar säkerhet vid användning, hur vi arbetar med säker infästning och hur vi kontrollerar vår utrustning innan arbete.


Därtill har räddningsplanen uppdaterats vilket ni finner under - Logga in - Produktionsdokument. Denna beskriver hur vi säkert använder utrustningen vid räddning av nödställd.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page