top of page

Förändringar i ledningsgruppen


Mathias Horvat tillträder som ny VD i RSA samtidigt som Johan Wallin tillträder och övergår i en roll som senior rådgivare. Johan kommer att kvarstå i verksamhetens ledningsgrupp.

Johan Wallin har varit verksam som VD på RSA sedan Ramirent AB förvärvade Ställab Jonsereds 2014, som sedermera övergick till Ramirent Safe Access inom Ramirent koncernen. Dessförinnan har Johan varit verksam i ställningsbranschen i olika ledande befattningar sedan 1985.

Mathias Horvat tillträdde på RSA 2019 och har haft flera olika befattningar, senast som Operations Manager. Dessförinnan var Mathias anställd på Ramirent AB sedan 2015, där han har haft flera olika roller inom verksamheten, b.la. i inköpsorganisationen och på produktchefssidan.

Byggbranschen befinner sig i ett ansträngt läge. RSA kommer trotts omständigheterna att verka för att nå och uppfylla de omsättnings- och lönsamhetsmål som vi har lämnat ifrån oss till våra ägare. Primärt innebär detta att vi kommer att fokusera på förbättringar och optimeringar i verksamheten där varje enhet inom organisationen kommer att behöva bidra.

Förändringarna i verksamheten träder i kraft 1a februari.

//Mathias & Johan

2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page