top of page

Digitalt Informationsbrev

Informationsbrev

 

Inledning

Bolaget har lanserat en digital plattform under 2023 i detta forum för att öka tillgängligheten och informationsflödet. Här delar vi viktig information om bolaget, regionerna, projekt och annat. Vi uppmanar alla att regelbundet besöka vår hemsida för att hålla sig uppdaterade: www.ramirentsafeaccess.com,

 

Detta innebär att intranätet blir den huvudsakliga informationskanalen i bolaget framöver, likvärdigt detta informationsbrev framåt.

 

2023 – året vi lagt bakom oss

Året som gått har präglats av stora förändringar inom byggbranschen. Bostadsbyggandet har kraftigt minskat på grund av inflationsdrivande kostnadsökningar, samtidigt som ROT-projekten inte kompenserar för nedgången. Dessa påverkningar har resulterat i betydande prisnedgångar som särskilt påverkar ställningsbranschen. I praktiken innebär detta för bolaget, lägre ersättning per arbetad timme eller mindre hyra per uthyrt material per dag. Samtidigt har andra kostnadsökningar från branscher som bolaget är beroende av påverkats. Exempel på ökade kostnader under året är på: material, transporter- och bränslekostnader samt ökade kostnader för underentreprenörer/bemanning och personal.

 

 

2024 – året framåt

Samhällets ökande kostnader påverkar oss alla, med stigande levnadskostnader, dyrare mat och ökade boendekostnader för att nämna några. Bolaget står inte utanför dessa påverkningar, och även om förväntningarna är att inflationen sjunker under 2024, förutspås bostadsbyggandet dröja innan det återhämtar sig. Därför är det oerhört viktigt att alla har förståelse för marknadsläget i branschen och inser att era personliga engagemang är avgörande för bolagets möjlighet att nå framgångar under 2024. De två största kostnaderna för bolaget är kopplade till (1.) UE/bemanning/personal och (2.) transporter.

 

(1.) Det är avgörande att vi tillsammans säkerställer hög kvalitet i arbetena och att vi arbetar de timmar som bolaget sammantaget betalar för. Om det uppstår brister eller om UE/bemanning inte uppfyller förväntningarna, måste detta kommuniceras vidare till Montageledarna och Arbetsledarna/Projektcheferna utan fördröjning.

För att effektivisera produktionshastigheten måste vi hitta smartare arbetssätt, inte arbeta hårdare. Det är mycket viktigt att vi har förutsättningarna klara för oss innan några arbeten påbörjas, där Arbetsledarna/Projektcheferna tydligt ska redogöra vad som ska utföras med tillhörande tidsplaner i startmöten på varje projekt innan arbetena påbörjas. Alla måste veta vad de ska utföra, hur, när och i förhållande till vilka tider!

 

(2.) Planeringar och bokningar av transporter är en viktig faktor, båda av produktionen och lager. Genom att vara ute i god tid, planera helheten och planera i flera steg, kan vi öka effektiviteten och minska antalet onödiga transporter eller tomkörningar. Ett motsatt arbetssätt leder i stället till dyra transporter och oönskade kedjereaktioner.

 

Alla i verksamheten ingår i olika lag, vilka sammantaget utgör en viktig del av helheten i bolaget. Det spelar ingen roll om din funktion i bolaget är i produktionen, på lagret eller centralt. Alla delar är beroende av varandra och därför är det oerhört viktigt att bolaget agerar tillsammans och ej i enskilda stuprör. Även om vi alla vet med oss på förhand att 2024 är ett utmanade år för byggbranschen, är jag övertygad om att vi kan hantera detta, förutsatt att vi agerar tillsammans och håller i kostnaderna av UE/personal och transporter.

 

 

 


 

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vår tidigare kollega Bosse Alfredsson har gått bort

Det är med stor sorg vi delar den nyheten att vår tidigare kollega och nyblivna pensionär Bosse Alfredsson gått bort, kort tid efter avslutad anställning hos oss. Låt oss stödja varandra och komma ihå

Återvinna plast och plyfa

Det har uppstått frågor i verksamheten hur vi hanterar och återvinner plast och plyfa mellan produktionen och lager. Grunden är att vi ska återanvända så mycket plast och plyfa som möjligt. Vi köper s

bottom of page