top of page

Bottna ställningsarbeten med egna resurser

Verksamheten behöver säkerställa hög kvalitet i de arbeten vi utför. Därför är det ytterst viktigt att vi i de inledande arbetena förbereder varje projekt med precision.


Därför måste alla deltagande i produktionen i respektive projekt genomgå KMA-förberedande arbeten såväl som startmötesprotokollet innan arbeten påbörjas, så att alla likvärdigt har samma förutsättningar och kunskaper i projekten.


För att addera kvaliteten i arbetena därutöver, ska vi bottna ställningsarbeten med egna resurser. Vi bedömer att vi genom det sistnämnda steget kan höja och förbättra förutsättningarna på varje projektplats, och därigenom helheten i respektive projekt.


Prata med din platsledning vid ev. frågor och funderingar.0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page