top of page

Beställningar till Lager & LogistikProduktionen måste i största mån göra beställningar till Lager & Logistik med hänsyn till kostnader för transporter.


Transportkostnader har ökat i omfattande grad den senaste perioden. Därför är det ytterst viktigt att vi alla gemensamt bidrar till att reducera den totala kostnadsmassan. Beställningar till lagret måste göras så att antalet transporter reduceras totalt i respektive projekt, att sam-beställningar utförs och att vi noga tänker igenom respektive projektbehov innan vi lägger beställningar.


Därtill behöver vi beställa med skälig framförhållning till Lagret. De själva anger att de behöver minst 1 arbetsdag (8 timmar) framförhållning för att kunna förbereda arbetena eller återkoppla till produktionen innan.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page