top of page

Använd personligt fallskydd, och tillse att det är kopplat!


Från produktionen uppkommer för ofta inrapporteringar om brister i användande av personligt fallskydd, eller brister i att personligt fallskydd används men att det inte är kopplat.


Detta är oacceptabelt och inte försvarbart eftersom varken vi eller de UE vi använder oss utav i någon utsträckning ska kompromissa sin egen eller någon annans säkerhet. Vi värnar om varandra och därför arbetar vi alltid säkert!


Ser du på din arbetsplats att detta inte efterlevs ska du utan fördröjning påminna och tillse att berörd person bär personligt fallskydd samt är kopplad korrekt.


Brister i att ej bära personligt fallskydd vid arbete på höjd kan inte bara få personliga konsekvenser, utan företaget kan även drabbas av omfattande viten, som även de kan innebära konsekvenser!

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Månadsbrev april 2024

Månadsbrev – Ramirent Safe Access AB Månad: April – 2024 Inledning Marknadsläget i byggbranschen är fortsättningsvis mycket svårt och våra beställare fokuserar enbart på pris. Bolaget fortsätter dock

Säkerhetsvecka .22

Vecka 22 kommer hela Ramirent med dotterbolag att ha säkerhetsvecka. Det kommer vara mer fokus på kontroller, inrapporteringar och arbeten kopplade till säkerhet i sin helhet.

FÖRSLAGSLÅDAN

Har du kreativa idéer som kan hjälpa bolaget att bli bättre, eller andra tankar och funderingar som kan utveckla oss. Skriv i vår digitala förslagslåda: https://www.ramirentsafeaccess.com/intern-start

Comments


bottom of page