top of page

Använd personligt fallskydd, och tillse att det är kopplat!


Från produktionen uppkommer för ofta inrapporteringar om brister i användande av personligt fallskydd, eller brister i att personligt fallskydd används men att det inte är kopplat.


Detta är oacceptabelt och inte försvarbart eftersom varken vi eller de UE vi använder oss utav i någon utsträckning ska kompromissa sin egen eller någon annans säkerhet. Vi värnar om varandra och därför arbetar vi alltid säkert!


Ser du på din arbetsplats att detta inte efterlevs ska du utan fördröjning påminna och tillse att berörd person bär personligt fallskydd samt är kopplad korrekt.


Brister i att ej bära personligt fallskydd vid arbete på höjd kan inte bara få personliga konsekvenser, utan företaget kan även drabbas av omfattande viten, som även de kan innebära konsekvenser!

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi har haft ett tillbud på JM under pågående lyftmoment genom att materialet som skulle lyftas for i marken. Som ett led av detta och i syfte att förtydliga bolagets rutiner för hur vi ska arbeta med

Hej, Från och med 7 November är medarbetarundersökningen – Great place to work öppen Undersökningen är anonym och helt konfidentiell. Du kommer att få en länk till undersökningen via e-post från surve

Glöm inte bort att besöka oss på vår Linkedin-sida: (1) Ramirent Safe Access AB: Administratör för företagssida | LinkedIn

bottom of page