top of page

Återvinna plast och plyfa

Det har uppstått frågor i verksamheten hur vi hanterar och återvinner plast och plyfa mellan produktionen och lager.

 

  • Grunden är att vi ska återanvända så mycket plast och plyfa som möjligt. Vi köper stora volymer av både plast och plyfa och sett till dessa volymer är den generella uppfattningen att mera plast och plyfa rimligtvis borde kunna returneras till lagret efter avslutade projekt.

 

  • Produktionen avgör om skicket på plyfan och plasten är godtycklig för återbruk. Ställ er själva frågan om ni skulle kunna ta emot plast och plyfa i aktuellt skick. Lagret kan inte förläggas med detta ansvar alls, utan det primära ansvaret med utsortering måste ske genom produktionen. Om lagret ska ta detta ansvar innebär det krasst att plasten måste rullas ut på lagret, granskas, besiktas och åter rullas ihop, vilket blir mycket ineffektivt.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Digitalt Informationsbrev

Informationsbrev Inledning Bolaget har lanserat en digital plattform under 2023 i detta forum för att öka tillgängligheten och informationsflödet. Här delar vi viktig information om bolaget, regionern

Vår tidigare kollega Bosse Alfredsson har gått bort

Det är med stor sorg vi delar den nyheten att vår tidigare kollega och nyblivna pensionär Bosse Alfredsson gått bort, kort tid efter avslutad anställning hos oss. Låt oss stödja varandra och komma ihå

bottom of page