top of page
Cloud

DIGITALA KMA-ARBETEN

ÅTKOMST TILL DIGITAL KMA

 • Alla KMA-pärmar upprättas digitalt via Google infrastruktur enligt följande rutin.

 1. Alla dokument, PDF:r, ritningar m.m. skapas och sparas på Serven (G:/).

 2. En kopia på KMA-relaterat arbete kopieras till Google Drive.

 3. På Google Drive  utdelas accesser till de som skall få tillgång till den digitala KMA-pärmen.

  • Vanligtvis beställarens projektorganisation.

  • Anställda Montageledare och/eller montörer

  • Observera att aktivera Läsbehörighet under Dela. Även under allmän åtkomst. 

 4. Skapa en QR-kod så att även andra yrkesgrupper som ej tilldelats accesser kan ta del av innehållet i KMA-pärmen.

 5. Se till att QR-koden finns tillgänglig på projektplatsen.

 6. Se till att logga ut ifrån Google Drive när du är klar med dina arbeten.

Användarnamn: safeaccessab@gmail.com

Lösenord: Ramisafe24

SKAPA EN QR-KOD

 • Efter att du upprättat en digital KMA-pärm på Google Drive, ska du länka projektpärmen till  QR-generatorn.

 • QR-generatorn skapar en QR-kod till aktuellt projekt.

 • Observera att när du har skapat en QR-kod, ska QR-koden sparas både på serven och digitalt på Google Drive i projektmappen, så att vi inte skapar flera QR-koder till samma projekt.

Projektutvärdering skickar du på två sätt

 • Antingen genom att öppna en projektutvärdering via länken och därefter genom att skicka webbadressen till kunden.

 • Genom att skicka webbadressen direkt till kunden.

SKICKA PROJEKTUTVÄRDERING TILL KUNDER

Projektutvärdering sparas på Google Drive

 • Logga in på Google Drive med uppgifter.

 • Klicka på - Projektutvärderingar Ramirent Safe Access AB.

 • Välj Svar / Fråga / Sortera efter projektnamn.

TA DEL AV SKICKADE PROJEKUTVÄRDERINGAR

And: safeaccessab@gmail.com

Lös: Ramisafe24

bottom of page